V naší chovatelské stanici máme momentálně 2 psy - seniora Apollóna Od Studené chodby a jeho syna Aragorna Bonsai She-Kra.